full screen background image

Co ze szpitalami w Pionkach i Iłży?Szpitale w Pionkach i Iłży, które terytorialnie należą do powiatu radomskiego, nie utożsamiają się z nowoczesnymi obiektami. To wkrótce ma się jednak zmienić. Zgodnie z zapowiedziami władz powiatu, modernizacja placówek stała się faktem. Niestety terminy rozpoczęcia inwestycji nadal pozostają nieznane.

– Powiat radomski jest organem założycielskim dwóch szpitali: w Iłży i w Pionkach. Obie placówki wymagają dostosowania do obecnych warunków technicznych i przepisów. To wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Pomijając działania, które podejmują dyrektorzy szpitali, my jako organ założycielski wystąpiliśmy w marcu do wojewody mazowieckiego z wnioskiem o dofinansowanie modernizacji szpitala w Pionkach ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Wniosek został złożony na kwotę 6,2 mln zł z czego 50%, czyli prawie 5 mln chcieliśmy pozyskać z budżetu państwa. Wiem, że wniosek został już pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zakładamy, że w ciągu najbliższych dni otrzymamy konkretną odpowiedź – mówił wicestarosta Leszek Margas.

– Zdecydowaliśmy o modernizacji szpitala w Pionkach, bo on jest on dla nas największą bolączką. Tak zakres robót jest bardzo duży, a ich kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ponad 8 mln zł. Biorąc jednak pod uwagę dzisiejsze realia, musimy się liczyć z wydatkami rzędu nawet 10 mln zł. We wniosku założyliśmy modernizację izby przyjęć, bloków operacyjnych i oddziału chirurgicznego. W drugim etapie zakładamy modernizację oddziału ginekologicznego – dodał wicestarosta radomski.

Szpital w Iłży również ma zostać zmodernizowany, ale ze środków budżetu powiatu radomskiego, co podkreślił Leszek Margas. Na ten cel decydenci przeznaczyli już sumę 1,5 mln zł. Pieniądze mają pokryć koszty związane z remontem parteru budynku i ulokowania tam oddziału chirurgicznego.

Komentarze