full screen background image

Czy miasto pomoże kierunkowi lekarskiemu?Nad kierunkiem lekarskim radomskiego uniwersytetu wisi widmo zamknięcia. Miasto deklaruje pomoc UTH poprzez budowę zakładu patomorfologii. Ten ma jednak powstać przede wszystkim dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Studenci trzeciego roku medycyny na radomskim uniwersytecie rozpoczęli zajęcia kliniczne. Jednocześnie kierunkowi lekarskiemu groźni zamknięcie. Powodem jest negatywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co do jakości kształcenia na UTH. Zdaniem z-cy przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia poseł Anny Kwiecień to sprawa, która dotyczy całego Radomia, dlatego miasto powinno pomóc uczelni rozwiązać ten problem.

Jak podkreśla prezydent Radosław Witkowski, miasto chce pomóc uczelni utrzymać funkcjonowanie kierunku lekarskiego. Pomoc ta miałaby polegać na dofinansowaniu budowy zakładu patomorfologii.

Zakład patomorfologii ma jednak powstać przede wszystkim na potrzeby Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Ponadto jak dodaje prezydent, to na barkach rektora UTH i ministra zdrowia spoczywa odpowiedzialność za kierunek lekarski.

Władze uczelni wysłały wyjaśnienia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co do negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ministerstwo zadecyduje o dalszym losie kierunku lekarskiego.

Komentarze