Czy praca z domu stanie się normalna?W czasach pandemii COVID-19 wiele firm wdrożyło system home office. Wcześniej w Polsce praca zdalna była zjawiskiem marginalnym, które stosowano przede wszystkim w branży IT czy wydawniczej. Obecnie sytuacja ta diametralnie się zmieniła, a z tej formy zatrudnienia coraz częściej korzystają nie tylko prywatne przedsiębiorstwa, ale i wiele urzędów. Czy praca z domu stanie się normalna?

Pandemia COVID 19, a praca zdalna

Praca zdalna nie jest nowym terminem czy nową formą wykonywania obowiązków. Od dawna znane są pojęcia home office i telepraca, które w swojej formie odnoszą się do pracy przez Internet. Obecnie zwrot praca zdalna stał się jednak rodzajem pracy stacjonarnej, tyle że wykonywanej z dala od zatrudniającej pracownika firmy. Warto zaznaczyć, że taka forma dopuszczana jest tylko w sytuacjach absolutnie koniecznych i zlecana jest pracownikom mającym możliwości lokalowe, odpowiedni sprzęt oraz rodzaj obowiązków pozwalających na ich realizację w innym miejscu niż stanowisko pracy w firmie.

Nad taką formą zatrudnienia zastanawiano się już dawno, ale względy techniczne sprawiały, że praca z domu – oprócz szczególnych przypadków – nie była w Polsce dotychczas realizowana na szeroką skalę.

Co z pracą zdalną w przyszłości?

W czasach obecnych, gdy końca pandemii nie możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości, praca z domu ma szansę stać się nową, normalną postacią zatrudnienia pracownika. Wiele firm zauważyło bowiem, że wykonywanie obowiązków zdalnie wcale negatywnie nie wpłynęło na wydajność zespołów. Wiele osób chwali sobie ten tryb pracy ze względu na jej większą elastyczność, choć ma on jednak pewne wady. Brak konieczności dojazdów pozwala łatwiej pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi i domowymi. Dla pracodawców home office często oznacza realne oszczędności (np. na kosztach wynajmu lokalów, które zapewnią odpowiednią ilość stanowisk pracy).

Praca z domu – jak zachować work life balance?

Wykonywanie obowiązków zawodowych z domu wymaga dużej samodyscypliny oraz odpowiedniego planu. Wiele osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z home office, ma problem z zachowaniem work life balance.
Bardzo ważne jest właściwe rozplanowanie zadań do wykonania i ścisłe trzymanie się ustaleń. Wykonywanie obowiązków prywatnych w czasie pracy (nawet w przypadku rozliczania się zadaniowego) to prosta droga do przemęczenia. Najważniejsze jest, aby pracownik trzymał się ustaleń, co pozwoli mu rzeczywiście pracować 8 godzin (z przerwami) podobnie jak w biurze i nie zarywać wieczorów na dokańczanie obowiązków służbowych.

Niektórzy uskarżają się, że praca w domu, brak urozmaicenia w planie dnia i niewiele nowych bodźców niekorzystnie wpływają na ich koncentrację. Pomocna będzie wtedy prawidłowa dieta i suplementacja. Formuła CBD z omega 3 pomaga zachować aktywność, wesprzeć pracę komórek mózgowych i zredukować stres. Kolejną kwestią jest zadbanie o porcję ruchu na świeżym powietrzu, aby prawidłowo dotlenić organizm.

Praca zdalna w polskim ustawodawstwie

Praca – pod tym pojęciem rozumiemy działalność na rzecz zatrudniającego nas pracodawcy, który w ramach dwustronnej umowy wypłaca nam wynagrodzenie oraz opłaca w części lub w całości różne dodatkowe świadczenia. Krótko mówiąc, praca to wzajemny stosunek zależności, który zaspokaja określone potrzeby dwóch stron podpisujących umowę cywilno-prawną.

Obowiązki pracownicze można wykonywać na kilka sposobów:

  • stacjonarnie, czyli codzienne udawać się do zakładu pracy,
    •    w ramach delegacji,
    •    zdalnie – pracodawca nie wymaga od podwładnego obecności w biurze, ale nakłada na niego obowiązek wywiązania się z powierzonych mu zadań z własnego domu, poprzez sieć internetową.

W prawie polskim do tej pory nie istniała ustawa określająca możliwość stałej pracy zdalnej, będącej alternatywą stacjonarnego zatrudnienia w konkretnej firmie. Ta sytuacja zmieniła się 2.03.2020 r. z powodu zaistniałej sytuacji pandemicznej, odnoszącej się do konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W tym momencie praca zdalna zaczęła obowiązywać na równi z obowiązkami określonymi w danym zakładzie pracy.

Wydaje się więc, że ta forma zatrudnienia jest bardzo realna, jeśli wszystkie bardzo istotne kwestie (np. wypłata ekwiwalentu za użytkowanie osobistego sprzętu, ewentualny wynajem dodatkowego lokalu lub używanie własnego mieszkania) zostaną uregulowane przez polskie prawo.

Komentarze