Debata literacka w teatrze„Czy literatura może wpływać na społeczeństwo?” to debata literacka, jaka odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi organizatorzy zastanowią się nad rolą literatury w kształtowaniu postaw społecznych, obywatelskich w obecnych czasach.

Debatę poprowadzi Michał Pabian dramaturg, twórca adaptacji teatralnych. Autor tekstów dramatycznych wystawianych m.in. w Teatrze Nowym w Poznaniu, Teatrze Śląskim.

Uczestnicy debaty:

Klementyna Suchanow – pisarka, redaktorka, tłumaczka. Prowadzi badania na życiem i twórczością Witolda Gombrowicza. Jest autorką m.in. „Argentyńskich przygód Gombrowicza” biografii „Gombrowicz. Ja, geniusz” oraz książki „To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze”.

Anna Cieplak – pisarka, animatorka kultury, działaczka społeczna. Laureatka Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicz i Nagrody Conrada. Autorka powieści m.in.: „Ma być czysto”, „Lata powyżej zera”. „Rozpływaj się”. Prowadzi warsztaty twórczego pisania na Uniwersytecie Śląskim.

Łucja Iwanczewska – adiunkt w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się zagadnieniami performatywności zjawisk kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk performatywnych. Publikowała m.in.: w „Dialogu”, „Didaskaliach”, „Performerze”, „Polish Theatre Journal”, „Tekstach Drugich”. Współpracowała m.in. z Akademią Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie czy Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Dariusz Dobrzański – doktor w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotem jego badań jest zarówno filozofia społeczna i polityczna, jak i socjologia i filozofia literatury. Do jego zainteresowań badawczych należą m.in.: solidarność społeczna, ruch obywatelski „Solidarność”, społeczne warunki odbioru dzieła, literatura Witolda Gombrowicza.

 

Debata literacka odbędzie się w poniedziałek, 13 września w Sali Kameralnej radomskiego teatru. Początek o godz. 19.30. Wstęp wolny.

Wydarzenie będzie streamingowane na teatralnym profilu fb.

Komentarze