Pół miliona złotych dla młodych ludzi, którzy kształcą się na kierunkach medycznychStypendia dla przyszłych lekarzy które przeznaczy Samorząd Powiatu Radomskiego,mają wzmocnić zasoby dla swoich dwóch Szpitali Powiatowych w Iłży i Pionkach

Program stypendialny skierowany jest do studentów V i VI roku, którzy edukują się na kierunku lekarskim w wyższych uczelniach medycznych.
O szczegółach Mówi Waldemar Trelka, starosta Radomski:

Stypendia będzie przyznawać Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

 

Komentarze