Dobiega końca remont kamienicy DeskurówRemont Kamienicy Deskurów na ostatniej prostej

Wstępnie prace miały zakończyć się do 31 lipca, ale zostały wydłużone o sześć tygodni względem poprzedniego terminu wyznaczonego na połowę czerwca.

Teraz zostały już drobiazgi – mówi wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński.

Rewitalizacja kamienicy to jeden z elementów ożywienia Miasta Kazimierzowskiego – dodaje Tyczyński

Termin zakończenia prac to połowa września bieżącego roku.

KomentarzeCLOSE
CLOSE