full screen background image
Search

Dobry start – po 300 zł na ucznia


Trwa nabór do rządowego programu „Dobry start”, w ramach którego rodziny otrzymają 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. Co ważne, dochody rodziców nie mają w tym wypadku znaczenia. Wnioski w wersji elektronicznej można składać od 1 lipca, w wersji tradycyjnej natomiast od 1 sierpnia. Termin składnia wniosków upływa 30 listopada br.

„Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. – Będziemy przekazywać środki finansowe na tak zwaną wyprawkę szkolną dla uczących się młodych ludzi. To 29 tys. 319 dzieciaków objętych finansowych wsparciem. W sumie to prawie 9 mln zł, które trafią do radomskim rodzin. Jest to niebagatelna kwota, ale to nie jedyne środki, które trafiają do radomskich rodzin za pośrednictwem programów rządowych. W ramach programu Rodzina 500+, który działa od kwietnia 2016 roku już do radomskich rodzin trafiło ponad 280 mln zł – przypominał minister Wojciech Skurkiewicz.

– Wnioski można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli będą one złożone w lipcu i sierpniu jest szansa, że pieniądze zostaną wypłacone do 30 września. Urzędnicy będą mieli czas do dwóch miesięcy na rozpatrzenie wniosków złożonych w kolejnych terminach – dodała kurator oświaty Aurelia Michałowska.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Są to urząd miasta/gminy czy ośrodek pomocy społecznej. Ponadto inna jednostka organizacyjna (np. centrum świadczeń) właściwa dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko. W przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż wszelka korespondencja przekazywana drogą elektroniczną, a dotycząca świadczenia „Dobry start” (300+) wysyłana będzie z adresu swiadczenia@mops.radom.pl. Wiadomości przesyłane z innego adresu należy ignorować.

KomentarzeCLOSE
CLOSE