full screen background image

Dwie radomskie szkoły „Aktywne Turystycznie”„Mazowieckie Szkoły Aktywnie Turystycznie” wybrane. Na liście laureatów znalazły się dwie radomskie placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów.

W konkursie „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” udział wzięły szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i szkoły specjalne. Celem konkursu było rozpowszechnianie i zachęcanie do turystyki najmłodszych oraz inspirowanie młodzieży do podróży po Mazowszu.

– Po raz kolejny mazowieckie szkoły udowodniły, że są aktywne turystycznie i wiedzą jak zachęcać młodzież do uprawiania aktywnej turystyki. Mazowsze to region niezwykle ciekawy. Obok monumentalnych kościołów, teatrów, muzeów znajduje się tu mnóstwo perełek architektury drewnianej i sakralnej. Mamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć szlaków pieszych i rowerowych. To także przepiękne parki i tereny nadrzeczne. Dlatego cieszę się, że z roku na rok zainteresowanie tym konkursem rośnie – podkreśla Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego.

W tegorocznej edycji do konkursu zgłosiło się 35 szkół z Mazowsza, w tym 22 szkoły podstawowe, 6 szkół gimnazjalnych, 4 szkoły ponadgimnazjalne i 3 szkoły specjalne. Podczas uroczystości przyznano tytuły i prawo używania logo Złotej, Srebrnej i Brązowej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie oraz wyróżnienia. Dodatkowo laureaci pierwszych miejsc otrzymali puchar przechodni marszałka województwa mazowieckiego.

Laureaci konkursu „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” w poszczególnych kategoriach:

szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku w Warszawie uzyskała tytuł i prawo użytkowania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”. Szkoła otrzymała puchar przechodni Marszałka Województwa Mazowieckiego;
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 roku w Nowej Wsi, powiat grójecki uzyskała tytuł i prawo użytkowania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie, powiat płoński uzyskała tytuł i prawo użytkowania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Szkoła Podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie uzyskała tytuł i prawo użytkowania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Publiczna Szkoła Podstawowa im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole, powiat kozienicki uzyskała tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku uzyskała tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, powiat kozienicki uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej, powiat kozienicki uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopackiej w Leszczynie Szlacheckim, powiat płocki uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie, powiat pruszkowski uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach, powiat grójecki uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach, powiat żyrardowski uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Słowikach, powiat kozienicki uzyskał wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu, powiat kozienicki uzyskał wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach, powiat kozienicki uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej, powiat kozienicki uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”.

szkoły gimnazjalne:
Oddziały Gimnazjum 141 przy Szkole Podstawowej nr 377 w Warszawie uzyskały tytuł i prawo używania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”. Szkoła otrzymała puchar przechodni Marszałka Województwa Mazowieckiego;
Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach, powiat żyrardowski uzyskała tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Józefa Hallera w Płocku uzyskało tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu uzyskało tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych, Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Warszawie uzyskało wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”.

szkoły ponadgimnazjalne:
Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach uzyskał tytuł i prawo używania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”. Szkoła otrzymała puchar przechodni Marszałka Województwa Mazowieckiego;
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego w Płocku uzyskało tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku uzyskało tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce uzyskał wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”.

szkoły specjalne:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku uzyskał tytuł i prawo używania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”. Szkoła otrzymała puchar przechodni Marszałka Województwa Mazowieckiego;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca w Warszawie uzyskała tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”;
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie, powiat kozienicki uzyskał tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2018”.

Komentarze