Dyrektor PUP do odwołaniaZalegające wnioski przedsiębiorców i skargi interesantów – to zarzuty starosty radomskiego Waldemara Trelki wobec Józefa Bakuły, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Zdaniem Trelki Bakuła nie poradził sobie z realizacją Tarczy Antykryzysowej, dlatego należy go odwołać

Może zostać odwołany, bo zdaniem starosty nieefektywnie zarządza pośredniakiem – mowa o Józefie Bakule, dyrektorze Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Głównym zarzutem wobec Bałuty jest nieudolność w realizacji Tarczy Antykryzysowej – mówi starosta radomski Waldemar Trelka, który złożył już wniosek o odwołanie szefa pośredniaka.

Starosta radomski zarzucił także dyrektorowi PUP-u, że ten nie radzi sobie z realizowaniem programów dotyczących aktywizacji bezrobotnych. Kolejnym argumentem miała być sama postawa Bakuły wobec interesantów.

Wniosek o odwołanie Józefa Bakuły pozytywnie zaopiniowała już Powiatowa Rada Rynku Pracy. Teraz swoją opinię musi wyrazić drugi samorząd, który współfinansuje radomski pośredniak czyli Gminy Miasta Radomia. 

Wniosek o odwołanie

We wtorek, 26 maja Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Złożył go starosta radomski Waldemar Trelka z uwagi na dalece niezadowalającą efektywność realizacji statutowych obowiązków PUP, w tym aktywizację osób bezrobotnych oraz jednoznacznie negatywną ocenę realizacji wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Powiatowa Rada Rynku Pracy to organ opiniujący między innymi działalność urzędu pracy, a tworzą go przedstawiciele samorządów, w tym prezydenta Radomia oraz organizacji gospodarczych, czy przedsiębiorcy. Podczas wtorkowego posiedzenia żaden członek nie zagłosował przeciwko wnioskowi starosty, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

– To nie są żadne rozgrywki personalne, czy polityczne, bo mnie taka polityka nie interesuje. Dla mnie najważniejsza jest efektywność wsparcia dla bezrobotnych oraz realna pomoc dla przedsiębiorców w utrzymaniu miejsc pracy naszej lokalnej gospodarki, zwłaszcza, gdy mamy na ten cel rekordowo duże pieniądze rządowe, bo ponad 40 milionów, a na mój wniosek urząd pracy wystąpił do ministerstwa o kolejne 30 milionów złotych – mówi starosta radomski.

Wsparcie dla lokalnych firm

Głównym powodem zamiaru odwołania szefa radomskiego pośredniaka jest jednoznacznie negatywna ocena dotychczasowej realizacji zapisów ustawy o Tarczy Antykryzysowej.

– Wyższy procent realizacji wniosków od przedsiębiorców osiągnięto dopiero w połowie maja, a stało się tak po licznych rozmowach oraz moich wielokrotnych interwencjach i pismach, skierowanych do pana dyrektora z prośbą o reorganizację pracy w celu maksymalnego przyspieszenia rozpatrywania wniosków i jak najszybsze wypłacanie pieniędzy mikroprzedsiębiorcom oraz pozostałym podmiotom gospodarczym. Dotychczasowa niska efektywność działań urzędu w tym zakresie rodzi obawy o dalsze procedowanie wydatkowania tak wysokich kwot – podkreśla Waldemar Trelka.

Decyzje szefa PUP-u

W ostatnich tygodniach do starosty radomskiego wpływały informacje od właścicieli firm, ale również oficjalne skargi, w których przedsiębiorcy bardzo źle oceniają działalność urzędu pracy w tym zakresie.

– Były sytuacje, gdy przedsiębiorca składał wniosek o wsparcie, a potem mijał miesiąc i nikt z urzędu pracy się z nim nie skontaktował, a w końcu okazywało się, że wniosek został odrzucony. W mojej ocenie skandaliczne jest zawieszanie naboru wniosków z Tarczy Antykryzysowej, co w skali całej Polski miało miejsce tylko w Radomiu i to w sytuacji, gdy ministerstwo w oficjalnym piśmie zapewnia PUP o niemal nieograniczonym finansowaniu i zaleca ciągłe prowadzenie naboru. Kolejnym skandalem jest zamieszczanie na stronie internetowej PUP informacji, którą można streścić do nakazu, żeby przedsiębiorcy nie pisali, nie dzwonili, nie pytali i nie przeszkadzali, bo urzędnicy nie mają dla nich czasu. Tymczasem każdy dzień zwłoki i opóźnienia w wypłacie różnych form wsparcia, to realna strata dla firm, które utrzymują lokalne miejsca pracy, a pośrednio również sam urząd – mówi starosta Waldemar Trelka i podkreśla: – Ja takiego zarządzania po prostu nie mogę dalej tolerować.

Teraz opinia prezydenta Radomia

Kolejnym krokiem w procedurze odwołania dyrektora jest uzyskanie opinii drugiego samorządu, który współfinansuje Powiatowy Urząd Pracy, czyli Gminy Miasta Radomia.

– Jako starosta mam ustawowy obowiązek wypracowania porozumienia w tej kwestii z panem prezydentem, dlatego wystosuję do niego pismo wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Jestem bardzo ciekaw opinii pana prezydenta, ponieważ uważam, że dalsze utrzymywanie tego stanu rzeczy działa tylko na niekorzyść tysięcy przedsiębiorców z Radomia oraz Powiatu Radomskiego. W tej sytuacji to przedsiębiorcy są najważniejsi, bo to oni oczekują realnego wsparcia ze strony podmiotu, realizującego rządową pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej – mówi starosta. – . Jest to o tyle istotne, że w ostatnich dniach, mimo stanowiska ministerstwa oraz mojego pisemnego polecenia utrzymania naborów, pan dyrektor ponownie wstrzymał przyjmowanie wniosków, dlatego trudno jest oszacować realne potrzeby przedsiębiorców w tym zakresie i prawdziwą skalę realizacji tego wsparcia przez PUP – dodaje.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW

W ramach Tarczy Antykryzysowej na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń przeznaczono 2,7 miliona złotych, a realizacja wyniosła 2,5 procent (69,6 tysiąca złotych), zaś na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie do wydania było 2,3 miliona złotych, zrealizowano 9,6 procent (221,5 tysiąca złotych). Najmniej próśb o wsparcie dotyczyło dofinansowania kosztów wynagrodzeń i składek dla pracowników organizacji pożytku publicznego. Na ten cel jest 400 tysięcy złotych), a zrealizowano 4,6 procenta wniosków, wypłacając 18,3 tysiąca złotych. W przypadku pomocy dla pracodawców z 41,4 miliona złotych wypłacono niespełna połowę (48,5 %), czyli 20,1 miliona złotych, zaś z 36 milionów złotych na pożyczki na pokrycie bieżących kosztów przedsiębiorców wydatkowano jak dotąd 19,8 miliona złotych (55 procent).
Opracowano na podstawie danych PUP, według stanu na dzień 21 maja 2020 roku.

AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
Drugim, równie ważnym powodem wniosku starosty radomskiego, jest bardzo niska realizacja zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie programów aktywizacji osób bezrobotnych za I półrocze 2020 roku. Realizacja niektórych programów z Funduszu Pracy jest na poziomie rzędu kilkunastu procent.
W przypadku unijnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, z zaplanowanych na ten rok 8,7 miliona złotych, między innymi na stypendia stażowe czy jednorazową pomoc w podjęciu działalności gospodarczej, zrealizowano jak dotąd… 0,00 procent. Z kolei z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z zaplanowanych na ten rok 11,2 milionów złotych na przykład na podjęcie działalności gospodarczej czy wyposażenie stanowisk pracy, zrealizowano dotychczas 23,36 procent (3,1 miliona złotych).
Opracowano na podstawie danych PUP, według stanu na dzień 15 maja 2020 roku.

Komentarze