Dyrektor PUP zwolnionyZmiany kadrowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Starosta radomski rozwiązał umowę o pracę z dotychczasowym dyrektorem placówki Józefem Bakułą. Do czasu powołania nowego szefa PUP-u pośredniakiem będzie zarządzał wicedyrektor – Sebastian Murawski

Został karnie zwolniony, bo zdaniem starosty nieudolnie zarządzał pośredniakiem – mowa o Józefie Bakule, byłym już dyrektorze Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Starosta Radomski Waldemar Trelka rozwiązał z nim umowę o pracę bez opinii drugiego samorządu finansującego placówkę czyli Gminy Miasta Radomia. To dlatego, że prezydent Radosław Witkowski zwlekał z odpowiedzią – tłumaczy Trelka. 

W sprawie Bakuły obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy, która wydała negatywną ocenę co do kompetencji byłego już szefa pośredniaka. Wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik uważa, że wynik obrad był z góry ustalony, bo jak podkreśla – zarzuty wobec Bakuły nie zostały potwierdzone w dokumentach.

Głównym zarzutem wobec Bakuły była nieefektywność w realizacji Tarczy Antykryzysowej w tym opieszałość w rozpatrywaniu wniosków. Jak deklaruje nowy wicedyrektor PUP-u Sebastian Murawski –  teraz ma się to zmienić, a przedsiębiorcy, którzy jeszcze czekają na decyzję w sprawie finansowego wparcia, mają otrzymać pieniądze w przeciągu dwóch tygodni.

Kto zostanie nowym dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy jeszcze nie wiadomo. Do czasu powołania szefa PUP-u radomską placówką ma zarządzać wicedyrektor Sebastian Murawski. 

Przypomnijmy, na realizację Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu otrzymał w sumie 71 mln zł i stara się jeszcze o dodatkowe 25 mln zł. 

Komentarze