Eko–zabawa Planeta jest NASZAEko–zabawa Planeta jest NASZA – do udziału w konkursie plastycznym pod takim tytułem zaprasza Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach

Celem konkursu „Eko-zabawa Planeta jest NASZA” jest uzmysłowienie o możliwości recyklingu odpadów jak i danie im drugiego ,,życia” oraz nauczenie ekologii, wskazanie różnych technik plastycznych, tworząc zabawki, sprzęt użytkowy i dekorację z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować prace o tematyce ekologicznej. Praca musi być wykonana własnoręcznie.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych oraz grup seniorskich, które wyrażą chęć udziału w niniejszym konkursie.

Prace mogą zostać wykonane zespołowo.

Konkurs jest podzielony na cztery kategorie

przedszkola
szkoły podstawowe

a) Klasy I-III zabawka

b) Klasy IV-VI zabawka

c) Klasy VII-VIII – sprzęt użytkowy

III. szkoły średnie

a) sprzęt użytkowy

b) dekoracje

IV. Seniorzy – dekorację

Organizatorzy liczą na kreatywność i fantazję biorących udział w tej rywalizacji.

Prace należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście do 22 stycznia 2021 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach.

Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie na stronie MGOK-u.

Komentarze