Festiwal Gombrowiczowski z ministerialną dotacjąTeatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu znalazł się w gronie beneficjentów ministerialnego programu „Teatr i taniec 2019” i otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn. „XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski”. Projekt radomskiego teatru został sklasyfikowany przez ekspertów na 12 pozycji w rankingu najwyżej ocenionych, a jego realizacja wsparta została kwotą 264 tys. zł.

– Zmierzamy do tego, aby organizacja Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego trwała nieprzerwanie również w latach, w których konkurs teatralny się nie odbywa, dlatego organizację kolejnej edycji Festiwalu rozpisaliśmy na cykl dwuletni 2019-2020 – mówi Jolanta Korłub-Ogonkowska z Teatru Powszechnego.

– Obchodzone w październiku 2018 roku 25-lecie Festiwalu udowodniło niezbicie, że fascynacja twórców Gombrowiczem nie słabnie, a jego dzieło charakteryzuje unikalna w polskiej literaturze uniwersalność i absolutna, budząca podziw i respekt ponadczasowość. Dodatkowym zaś imperatywem do podjęcia kroków zmierzających do rozbudowy idei Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego jest przypadająca w 2019 roku 50. rocznica śmierci pisarza. Złożony przez nas projekt zakłada rozwinięcie dotychczasowej formuły Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego o działania o charakterze badawczym, popularyzatorskim i wydawniczym – dodaje Jolanta Korłub-Ogonkowska.

W ramach zadania radomski teatr planuje m.in.:

– organizację międzynarodowego konkursu na najciekawszy plakat Gombrowiczowski (pokonkursowa wystawa zaprezentowana zostanie w trakcie XIV MFG, a potem pokazywana zostanie w kilku polskich miastach);
– organizację otwartego cyklu czytań, poświęconych mniej znanym utworom Witolda Gombrowicza,
– przygotowanie publikacji poświęconej spojrzeniu na dzieło Gombrowicza z perspektywy teatralnej,
– ogłoszenie II edycji konkursu dla młodych reżyserów na pomysł i realizację sceniczną wybranego tekstu Witolda Gombrowicza (przedstawienie, wyprodukowane przez Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego na podstawie zwycięskiej koncepcji, rozpocznie XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski w październiku 2020 roku, a następnie wejdzie do repertuaru radomskiego Teatru);
– organizację XIV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego, do udziału w którym zaproszone zostaną spektakle, wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń, w tym przedstawienie zrealizowane przez zwycięzcę konkursu dla młodych reżyserów; prezentacje konkursowe odbędą się w dniach 17-24 października 2020 r. (w ramach Festiwalu planowane są również imprezy towarzyszące, w tym spotkania z twórcami, wystawa, wywiady, dyskusje).

Komentarze