Festiwal Gombrowiczowski zgłoszony do Nagrody MarszałkaUbiegłoroczny XIII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, który odbył się w Teatrze Powszechnym w Radomiu został zgłoszony do XX edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego

Kapituła nagrody wzięła pod uwagę stałą troskę o rozwój Festiwalu m.in. poprzez wprowadzenie do przeglądu formuły konkursowej oraz organizację konkursu dla młodych reżyserów na pomysł i realizację sceniczną wybranego tekstu Witolda Gombrowicza.

W zgłoszeniu czytamy również m.in.:

„13. edycja miała znakomity poziom, a konkurs przyniósł efekt w postaci prawdziwego „powiewu młodości”, czyli spektaklu według Ferdydurke. Spektakl otrzymał nie tylko zaproszenia na wiele innych festiwali, ale także bardzo dużo nagród.”

Laureatów konkursu poznamy przed końcem tego roku.

O nagrodzie:

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu.

Celem Konkursu jest uhonorowanie osób fizycznych lub prawnych, a także innych podmiotów, które mają szczególne zasługi w zakresie promocji Województwa Mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. Poprzez szczególne zasługi należy rozumieć w szczególności wszelkie działania wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe kandydata. Nagrodą honorowane są niepospolite pomysły i twórcze inicjatywy, które są wyrazem autentycznych pasji.

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in.: Józef Hen, Barbara Wachowicz, ks. Jan Twardowski, Wojciech Siemion, Jerzy Janicki czy Sława Przybylska.

Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Komentarze