Fotopułapki trafią w ręce strażników miejskichTo efekt współpracy Straży Miejskiej w Radomiu z zarządem miejskiej spółki odpowiedzialnej za gospodarkę odpadami Radkom. Funkcjonariusze zyskają nowe narzędzie do walki z tym procederem 

Radkom, na potrzeby walki z nielegalnymi wysypiskami śmieci zakupi dwie profesjonalne fotopułapki. Te trafią do strażników miejskich, którzy zajmą się ich rozmieszczeniem i obsługą.
– Jesteśmy na etapie wyboru odpowiedniego sprzętu – mówi Grzegorz Sambor, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Radomiu

Fotopułapki będą wyposażone m.in. w system powiadamiania SMS dyżurnego, system łączności z konsolą dyspozytorską i czujniki na podczerwień. Aparaty będą rozmieszczane w miejscach, gdzie najczęściej nielegalnie wyrzucane są odpady. Fotopułapki mają umożliwić skuteczną identyfikację i karanie, ale również odstraszać potencjalnych sprawców.

Komentarze