full screen background image

Gmina Gózd przyjazną sąsiadką RadomiaGmina Gózd jest jedną z 13 gmin powiatu radomskiego. Zarówno funkcjonalnie jak i przestrzennie związana jest z Radomiem. Współpracując z naszym miastem prężnie się rozwija, o czym świadczą sukcesy Gozdu w minionym roku

Rok 2017 był dla gminy udany, stwierdził wójt Paweł Dziewit. Zapoczątkowano wiele inwestycji, w tym drogowych oraz oświatowych. Kolejnymi, lokalnymi sukcesami było wyremontowanie dwóch budynków ważnych dla mieszkańców – świetlicy w Goździe i świetlico-strażnicy w Kłonówku-Kolonii, a także rozpoczęcie budowy 120 przydomowych oczyszczalni ścieków. W minionym roku poprawiła się również infrastruktura drogowa, przyznał Paweł Dziewit. Innymi, ważnymi inwestycjami były przedsięwzięcia związane z edukacją.

Wykonaliśmy termomodernizację dwóch budynków oświatowych – szkoły podstawowej w Podgórze i szkoły podstawowej w Małęczynie. Mieliśmy też dwa programy m.in. „Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych w gminie Gózd”. Program o wartości ok. 2 mln zł, w tym 600 tys. zł na doposażenie szkół tj. na kupno komputerów oraz tablic interaktywnych.

Rok 2018 dla Gminy Gózd zapowiada się równie pracowicie. W ramach jednogłośnie uchwalonego budżetu planowane są kolejne, nowe inwestycje. Do najważniejszych należą: rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej, remont boiska w Goździe, budowa boiska w Drożankach oraz zagospodarowanie placu po starej szkole w Kłonówku-Kolonii na boiska i plac zabaw dla dzieci. Kolejnymi przedsięwzięciami zaplanowanymi na najbliższe miesiące są inwestycje związane z remontem dróg, mówił Paweł Dziewit. Jest to dobra wiadomość również dla radomian, którzy coraz chętniej osiedlają się na terenie gminy Gózd.

Komentarze