Gminny Żłobek w Jastęrzbi oficjalnie otwartyW miniony poniedziałek, 19 kwietnia po raz pierwszy maluchy zagościły w nowo powstałym Gminnym Żłobku w Jastrzębi. Do placówki dostali się wszyscy chętni – w sumie 15 dzieci

Placówka mieści się w budynku miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Jak mówi Małgorzata Smyrda, dyrektor żłobka – w pierwszym dniu było trochę smutku, ale dzieci szybko zaadoptowały się w nowym miejscu

Na potrzeby utworzenia żłobka z oddziału przedszkolnego ZSP w Jastrzębi wydzielonych zostało kilka pomieszczeń.

Na utworzenie Gminnego Żłóbka w Jastrzębi gmina pozyskała dotację z budżetu Państwa w kwocie 246 tys. złotych. Placówka przyjęła wszystkich chętnych, którzy zgłosili się podczas prowadzonej rekrutacji. To w sumie 15 maluchów.

Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca. Szczegóły na stronie Urzędu Gminy w Jastrzębi.

Komentarze