Gość Dnia: Mariusz Szpikowski, Prezes PPPLO wydłużeniu terminu budowy terminala, nowym terminie uruchomienia lotniska, drogach dojazdowych do portu lotniczego i obecnie trwających pracach m.in. mówił Mariusz Szpikowski Prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”

Rozmawiała Aneta PieńkowskaKomentarze