full screen background image
Search

Grobowiec Arnekkerów odnowiony na Wszystkich Świętych


Renowacja grobowca rodziny Arnekkerów, który znajduje się na radomskim cmentarzu ewangelicko – augsburskim, zakończy się na początku listopada tego roku. To wspólny sukces Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Radomiu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. Od 11 lat młodzież z ZSE kwestowała podczas dnia Wszystkich Świętych na rzecz ratowania tego zabytku.

Grób rodziny Arnekkerów to bez wątpienia najpiękniejszy grobowiec znajdujący się na zabytkowej radomskiej nekropolii ewangelickiej. – Cieszę się z postępu prac przy renowacji pięknego grobowca Augusta Arnekkera, właściciela manufaktury broni w Radomiu, zmarłego w 1905 roku. Wykonawca obiecał, że zdąży z całkowitą renowacją na Wszystkich Świętych, zatem już niedługo będziemy mogli zobaczyć całkowicie zrekonstruowany i zakonserwowany grób, który przez najbliższe sto lat będzie trwale zabezpieczony. Dzięki pieniądzom zebranym podczas kwest oraz dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udało się rozpocząć prace renowacyjne. Dzieło to jest podsumowaniem 15 lat współpracy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Radomiu z Zespołem Szkół Ekonomicznych – mówił ks. Wojciech Rudkowski.

Od lewej: ks. Wojciech Rudkowski, dyr. ZSE Rafał Walczak

– Dla kwestującej młodzieży jest to żywa lekcja historii, bo na cmentarzu ewangelicko – augsburskim w Radomiu pochowanych jest wielu znamienitych radomian. Ponadto opiekujemy się mogiłą na cmentarzu przy ulicy 11 Listopada. W tym roku Zespół Szkół Ekonomicznych obchodzi 100-lecie istnienia. Na 5 października zaplanowane są uroczyste obchody tego jubileuszu i m.in. jednym z punktów uroczystości będzie odsłonięcie tablicy błogosławionego księdza Strzeleckiego, który zginął w Auschwitz w 1940 roku – dodał dyrektor ZSE Rafał Walczak.

Całość prac renowacyjnych grobowca rodziny Arnekkerów została wyceniona na kwotę 72 tys. zł. Ok. 10% sumy pochodzi z kwest, które przeprowadzali uczniowie z ZSE, reszta to dotacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Komentarze