I ty możesz zostać baśniopisarzem„I ty możesz zostać baśniopisarzem”to ogólnopolski konkurs literacki zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu

Autor najciekawszej baśni zdobędzie tytuł „Odkrywca Krainy Baśni”.

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych, a także poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych. Uczestnicy muszą napisać baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści oceniają prace, a najlepsze przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace.

Wymagania konkursowe:

Baśń, wiersz, scenariusz spektaklu teatralnego:

  • twórczo wykorzystuje wybrane motywy z twórczości Hansa Christiana Andersena
    – wyraża przesłanie charakterystyczne dla twórczości baśniopisarza,
    – zawiera elementy wiedzy o tradycji i kulturze swojego regionu (opisy stroju, potrawy, obyczajów, krajobrazów itp.) / (praca – bez tych elementów nie podlega ocenie)
    – posiada cechy baśni, utworu poetyckiego, scenariusza.

Prace oceni jury powołane przez organizatora.

Termin nadsyłania prac – 5 stycznia 2021 roku. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 2 kwietnia.

Szczegółowy regulamin konkursu „I ty możesz zostać baśnipisarzem” znajdziecie na stronie internetowej PSP nr 2 w Radomiu.

Komentarze