full screen background image

II Kongres Czystego PowietrzaSamorząd Mazowsza widząc potrzebę stworzenia przestrzeni, w której mogłaby się nawiązać współpraca w obszarze ochrony powietrza, w porozumieniu z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną organizuje 27 lutego br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – II Kongres Czystego Powietrza.

W ciągu ostatnich kilku lat problem jakości powietrza z tematu lokalnego stał się zagadnieniem o znaczeniu ogólnopolskim. Dane pokazują, że temat dotyczy zarówno największych polskich miast, jak i mniejszych miejscowości. Kwestia ochrony powietrza wymaga szerokiej współpracy wielu różnych środowisk m.in.: władz samorządowych, centralnych, organizacji pozarządowych i mediów. Do walki ze smogiem niezbędne są bowiem nie tylko inwestycje, ale także zmiana sposobu myślenia całego społeczeństwa.

– Już w środę, 27 lutego w Centrum Nauki Kopernik o godz. 10:00 zapraszamy na II Kongres Czystego Powietrza. Chcemy na tym spotkaniu poruszyć ważne dla nas wszystkich tematy związane z jakością powietrza, ale i nie tylko. Chcemy też pierwszy raz szerzej porozmawiać o hałasie. Uczestnikami Kongresu w merytorycznym wymiarze będą przedstawiciele samorządów województw oraz administracji rządowej. Głównym adresatem spotkania są przedstawiciele samorządów lokalnych. Wydarzenie ponownie stanie się miejscem wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli wszystkich stron zainteresowanych jakością powietrza w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Mazowsza – mówi Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wśród tematów, które zostaną poruszone na Kongresie, znajdą się m.in.: program „Czyste Powietrze”, kontrola realizacji uchwał antysmogowych, transgraniczność powietrza i potrzeba współpracy miast i województw, wpływ transportu na jakość powietrza, działania informacyjne i edukacyjne skierowane do mieszkańców, konsolidacja dokumentów na poziomie gminy w zakresie działań na rzecz czystego powietrza. Po raz pierwszy na kongresie zostanie poruszony także temat zanieczyszczenia hałasem i jego wpływu na życie ludzi.

W spotkaniu będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i pracownicy merytoryczni zajmujący się tematyką jakości powietrza. Na kongresie obecni będą również naukowcy, przedstawiciele biznesu oraz reprezentanci organizacji pozarządowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia online i program Kongresu: http://kongresczystegopowietrza.pl/

Źródło: mazovia.pl

Komentarze