Inauguracja na radomskim uniwersytecieUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – największa uczelnia państwowa w regionie, rozpoczęła rok akademicki 2017/2018. 

Rektor uczelni, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, mówił o rozwoju i dokonaniach UTH. Na pierwszym planie znalazła się medycyna – uruchomiona w tym roku. Kierunek lekarski cieszył się wśród przyszłych studentów ogromnym zainteresowaniem. Na jedno miejsce przypadało 30 osób. Łącznie na medycynę uczelnia przyjęła 100 osób. 

Gościem inauguracji był podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastian Skuza, który odczytał projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Wśród proponowanych zmian są m. im: ograniczenia biurokratyzacji życia naukowego uczelni oraz poszerzenie jej autonomii, większe kompetencje dla rektora, który zostanie wybrany przez nowy organ – Radę Uczelni. Członków Rady wybierze Senat składający się głownie z osób spoza uczelni. W Radzie ma zasiąść również jeden przedstawiciele studentów. Projekt ustawy porusza również problem kształcenia doktorantów, proponując radykalną zmianę dotychczasowego modelu.

Podczas inauguracji rektor Zbigniew Łukasik podkreślał atrakcyjność UTH na tle innych szkół wyższych. Radomska uczelnia po raz pierwszy w swojej 67-letniej historii znalazła się na 13 miejscu wśród najlepszych jednostek w skali kraju pod względem liczby zgłaszanych do opatentowania wynalazków. Rektor mówił również o współpracy z uczelniami Unii Europejskiej  w ramach programu Erasmus+ oraz z uczelniami poza Unii. W tym roku akademickim uniwersytet przyjął kolejnych 30 obcokrajowców, w tym obywateli Indii. 

W roku akademickim 2017/2018 studenci rozpoczną naukę na ponad 40 kierunkach i ponad 100 specjalnościach w trybie dziennym i zaocznym.

Komentarze