full screen background image
Search

„Ja w internecie” – 150 tys. zł dla mazowieckich gmin

->

Gminy województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o granty w wysokości do 150 tysięcy złotych w ramach szkoleń pod hasłem „Ja w internecie”. Celem kursów komputerowych, dedykowanych dorosłym Mazowszanom, jest poprawa jakości życia mieszkańców, wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy i zwiększenie bezpieczeństwa w internecie. Termin składania wniosków upływa 19 grudnia. 

Rodzaje szkoleń

W programie „Ja w internecie” nie jest wymagany wkład własny, a szkolenia dla mieszkańców są bezpłatne. – Gminy mogą wystąpić o grant w wysokości do 150 tys. w zależności od potrzeb. Wystarczy jedynie wypełnić wniosek, by otrzymać środki. W ramach programu organizowane są szkolenia: „Rolnik w sieci”, „Rodzic w sieci”, „Kultura w sieci”, „Maje transakcje w sieci”, „Mój biznes w sieci”, „Budowanie stron internetowych” i „Media społecznościowe” – mówi Szymon Majewski, rzecznik prasowy Legalnej Kultury.

Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych, czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia stron internetowych i ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu jest również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł.

Uczestnicy zajęć nie muszą spełniać żadnych wymagań, poza ukończeniem 25 roku życia. – Wystarczy, że zbierze się grupa, która wyraża chęć wzięcia udziału w danym szkoleniu. Wtedy instruktor ustala ogólny poziom i dostosowuje szkolenie do potrzeb uczestników. Myślę, że szkolenia odbędą się na jesieni. Grant jest naprawdę bardzo prosty w obsłudze – dodaje Szymon Majewski.

Wnioski

Gminy mogą składać wnioski do 19 grudnia do godz. 16:00 samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Jeśli gmina nie dysponuje wystarczającą liczbą komputerów do przeprowadzenia szkoleń, może kupić je w ramach grantu. Po zakończeniu programu komputery można przekazać szkole lub centrum kształcenia nauczycieli na terenie gminy.

Tematy szkoleń są dopasowane do potrzeb mieszkańców. Gminy mogą wybrać trzy, spośród siedmiu, obszary tematyczne: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzenie własnej strony internetowej (bloga), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Pomoc Legalnej Kultury

Legalna Kultura zapewnia wsparcie dydaktyczne, organizacyjne i promocyjne na każdym etapie projektu. Wybrane gminy (które zgłoszą się jako pierwsze lub zadeklarują przeszkolenie największej liczby osób) będą mogły wziąć udział w projektach kulturalnych i edukacyjnych realizowanych przez Fundację, tj. „Otwarte Drzwi do Kultury” (warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli w małych miejscowościach), „Kultura na Widoku” (projekt udostępniający bogate zasoby kultury w sieci) czy „Biblioteka Marzeń” (wspólne czytania z wybitnymi aktorami).

Zanim rozpoczną się szkolenia dla mieszkańców, Fundacja Legalna Kultura przeszkoli lokalnych instruktorów (osoby z doświadczeniem dydaktycznym). Dzięki temu gmina stworzy lokalną kadrę instruktorską, która po zdobyciu nowych kompetencji będzie mogła prowadzić szkolenia także po zakończeniu projektu. Instruktorkami i instruktorami mogą być trenerzy, bibliotekarze, animatorzy, edukatorzy i nauczyciele. Kandydatów na instruktorów wskazywać będzie gmina.

Zgłoszenia

Zgłoszenie do programu i jego realizacja są niezwykle proste. Wnioskodawcy przesyłają wnioski grantowe za pośrednictwem strony internetowej oraz w formie papierowej na adres Fundacji Legalna Kultura. Wszystkie niezbędne dokumenty i szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie https://jawinternecie.edu.pl/mazowieckie/

Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.

Komentarze