full screen background image

Jak będzie wyglądał Radom?Jak będzie wyglądało miasto za kilka lat, gdzie będziemy odpoczywać, czy budować kolejne szkoły – o tym możemy zdecydować biorąc udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Radomiu

Konsultacje są prowadzone pod hasłem „Razem zaplanujmy przestrzeń naszego miasta”. Wyniki zostaną wykorzystane w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Opracowanie będzie dotyczyło całego Radomia.

– Chcemy rozmawiać z mieszkańcami o studium rozwoju uwarunkowań przestrzennego Radomia. To podstawowy dokument, który określa politykę przestrzenną miasta – tłumaczy Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia.

Wstępne konsultacje będą prowadzone przez całe wakacje. Opinie mieszkańców będą zbierane podczas wielu imprez plenerowych. Ankieta jest również dostępna na stronie mpu.radom.pl.

Szerokie konsultacje społeczne rozpoczną się natomiast po wakacjach.

Komentarze