full screen background image

Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?To dokumenty, które uprawniają nas do głosowania poza miejscem stałego pobytu. Chodzi o zaświadczenie o prawie do głosowania i wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Ten pierwszy dokument, który wydawany jest do piątku, uprawnia nas do oddania głosu w dowolnym lokalu wyborczym. Drugi, czyli wniosek dopisanie do spisu wyborców, można złożyć tylko do jutra

To szansa dla urlopowiczów, by mogli zagłosować – we wtorek, 7 lipca mija termin na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Chodzi o osoby,  które przebywają właśnie poza miejscem zamieszkania, a chcą oddać głos w drugiej turze wyborów prezydenckich – tłumaczy Elżbieta Białkowska, dyrektor radomskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Wyborcy, którzy planują wyjazd, ale jeszcze nie opuścili swojego miejsca zamieszkania, mogą odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie takiego dokumentu należy złożyć do piątku, 10 lipca osobiście, faksem lub mailem. W chwili otrzymania zaświadczenia jesteśmy skreśleni ze spisu wyborców w naszym obwodzie.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydawane jest tylko raz. Oznacza to, że jeśli zgubimy taki dokument, nie będziemy mogli już głosować ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym.

Komentarze