full screen background image

„Karta z Wielkanocy” – konkurs dla dzieciDzieci z artystyczną smykałką będą mogły się popisać talentem i kreatywnością. Dom Kultury „Borki” organizuje Powiatowy Konkurs Plastyczny „Karta z Wielkanocy 2020”. Prace ilustrujące tradycje i obrzędy związane ze Świętami Wielkanocnymi należy dostarczyć do końca marca w formie elektronicznej

Dom Kultury „Borki” zaprasza małych radomian do udziału w tegorocznej edycji konkursu plastycznego „Karta z Wielkanocy 2020”. W związku z domową izolacją prace rysunkowe lub malarskie należy dostarczyć placówce wyłącznie w formie elektrofonicznej do końca miesiąca. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym.

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego „Karta z Wielkanocy 2020”

1. Organizator:

Dom Kultury “Borki”, Radom ul. Sucha 2

2. Cele konkursu:

– kultywowanie wśród dzieci tradycji Wielkanocnej,

– podkreślenie znaczenia Świąt w kształceniu osobowości dziecka;

– przedstawienie spojrzenia dziecka (wrażliwego obserwatora) na świat zewnętrzny,

– rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci,

– kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej,

– promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziec,

3. Uczestnicy:

– dzieci w wieku przedszkolnym;

– dzieci w wieku szkolnym- klasy 0-VI (Szkoła Podstawowa)

4. Warunki konkursu:

– na konkurs należy złożyć:

*prace plastyczne ilustrujące tradycje, zwyczaje,obyczaje i obrzędy związane ze Świętami Wielkanocnymi

– ilość prac nadesłanych jest ograniczona 1 dziecko = 1 praca

– format ilustracji A4 –(JPG min. 800 x 600 pikseli)

– techniki malarskie i rysunkowe,

– ilustracje opowiadające o świętach powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci

– wszystkie prace muszą być opisane (imię, nazwisko autora pracy, wiek)

5. Termin składania prac

Prace należy dostarczyć w terminie do 31.03.2020 r.

WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES:

dk.borki@op.pl (plik w formacie: JPG)

W tytule wiadomości należy napisać: Konkurs 2020

6. Ocena prac:

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac przyznając dyplomy i nagrody oraz zakwalifikuje wybrane prace na wystawę pokonkursową.

Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

– przedszkolnej

– szkolnej

Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

7. Ogłoszenie wyników konkursu:

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej DK”Borki”- www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej w formie prezentacji multimedialnej w dniu 08.04.2020 roku ( środa).

O formie odbioru nagród placówka poinformuje laureatów e-mailem.

8. Prace przechodzą na własność organizatora.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace nadesłane przechodzą na własność organizatorów.

Komentarze