Kierunek lekarski UTH otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji AkredytacyjnejTo wynik kontroli, którą PKA  przeprowadziła wiosną bieżącego roku. Dzięki korzystnej decyzji Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w tym roku będzie mógł ponownie przyjąć nowych studentów

W ubiegłym takiej możliwości nie miał w związku z negatywną opinią kontrolerów. Jej pokłosiem było zawieszenie rekrutacji na pierwszy rok studiów. – Obecnie nabór na kierunek lekarski został już zamknięty – informuje rektor UTH, prof. dr hab. Sławomir Bukowski.

Dzięki pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej UTH będzie mógł prowadzić rekrutację również w przyszłym roku. Za dwa lata mury uczelni opuszczą pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego. Wtedy PKA dokona jego kompleksowej oceny.

Komentarze