full screen background image
Search

Kolejne Czarne Punkty na MazowszuSześć nowych tablic ostrzegawczych, tzw. czarnych punktów wodnych, które oznaczają najbardziej niebezpieczne miejsca nad wodą, pojawi się w tym roku na terenie województwa mazowieckiego

Przez 10 lat na terenie naszego regionu ustawiono już 123 czarne punkty.

–Rozpoczyna się sezon na spędzanie wolnego czasu nad wodą, ale też sezon, kiedy to dochodzi do największej liczby utonięć. Nasza akcja skierowana jest do tych osób, które wypoczywają w miejscach niekoniecznie do tego celu przeznaczonych. Tylko w tym roku na terenie Warszawy i okolic doszło już do pięciu utonięć, a przecież wakacje dopiero przed nami. Liczymy, że dzięki oznaczaniu tych najbardziej ryzykownych rejonów czarnymi punktami, mieszkańcy Mazowsza zachowają ostrożność i rozwagę – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W 2018 roku na terenie całego Mazowsza doszło do 68 utonięć. W ten sposób zginęło 27 kobiet, 41 mężczyzn i 1 małoletni.

– Najczęstszą przyczyną tragedii jest lekkomyślność i alkohol. Wypoczywając nad wodą zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Oznakowane czarnym punktem rejony tożsame są z zakazem kąpieli. Są to miejsca, w których dochodzi do utonięć. Niebezpieczeństwo stwarzają zawirowania wodne i kształt dna – mówi komisarz Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji.

– W ramach corocznych przygotowań do sezonu wypoczynkowego mazowiecka policja realizuje szereg działań o charakterze prewencyjnym. Jednym z nich jest współpraca z urzędem marszałkowskim, władzami samorządowymi oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na wodach, terenach przywodnych i oznaczanie miejsc niebezpiecznych dla kąpieli tablicami ostrzegawczymi: „Czarny Punkt Wodny”. Przedsięwzięcie to realizowane jest już od 10 lat. Stosowanie tablic ma charakter ostrzegawczy, a ich celem jest oddziaływanie na wyobraźnię osób, znajdujących się w pobliżu miejsca niebezpiecznego do kąpieli. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom uda się ochronić ludzkie życie – mówi Justyna Stanik-Rybak podkomisarz z Wydziału Prewencji KWP z s. w Radomiu.

Czarne punkty – czarno-żółte tablice

Forma tablic jest prosta i czytelna. Czarno-żółta kolorystyka gwarantuje dobrą widoczność, natomiast minimalistyczna grafika – czytelność. Tablice informujące o ryzyku kąpieli są zawsze ustawione w widocznym dla wszystkich miejscu.

W tym roku na terenie województwa mazowieckiego zostanie ustawionych 6 nowych tablic oznaczających czarne punkty wodne. Staną one w miejscowościach: Ostrołęka (rzeka Narew), Michalinek (pow. płoński, wyrobisko pożwirowe), Marki (pow. wołomiński, staw Kruczek) oraz Warszawa (500 i 501 km rzeki Wisły i Jeziorka Kamionkowskie w Parku Skaryszewskim, 3 tablice).

Fundusze na wyprodukowanie tablic zapewnił samorząd województwa mazowieckiego. Miejsca, w których zostaną ustawione znaki, wytypowały Komendy Wojewódzka i Stołeczna Policji.

Fot. mazovia.pl

Komentarze