Konkurs „Czy znasz życie i mowę swych przodków”„Czy znasz życie i mowę swych przodków – zapytaj babcię, zapytaj dziadka!”, to konkurs do udziału w którym zaprasza Biblioteka w Jedlni Letnisko

Celem konkursu jest przywołanie wspomnień dla mieszkańców starszego pokolenia wywodzących się ze wsi, a dla pokolenia młodszego – możliwość poznania przeszłości swoich przodków.

Udział w Konkursie może wziąć każdy mieszkaniec z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko. Uczestnicy konkursu muszą odpowiedzieć na pytania zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki.

Wypełnione Karty Odpowiedzi można składać w wersji papierowej w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko, bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres biblioteki. Dopuszcza się też złożenie wypełnionej Karty Odpowiedzi w formie skanu na adres e-mail: biblioteka_jedlnia@wp.pl

Wypełnione Karty Odpowiedzi należy złożyć do 30 kwietnia 2021 roku. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.

Konkurs potrwa od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagród i dyplomów nastąpi do 31 maja.

 

Kilka pytań z konkursu

1. Co znaczyły słowa:

a) „zagnać krowe” ?

b) „zegnać krowe” ?

c) „zasusyć krowe” ?

2. Przetłumacz zdania na język swych przodków:

a) Babcia zmarła na grużlicę, ojciec miał epilepsję, a chrzestny astmę

b) Na targu kupiłem 50 kg gryki i byczka, który ważył 350 kg.

c) Rodzice zapłacili za ubezpieczenie

3. Czy tam gdzie jest:

a) woda – musi być żaba ?

b) żaba – musi być woda ?

4. Co znaczyły słowa ?:

a)„odcimić”

b)„zadcimić”

5. Jakie prace wykonywano w ramach tzw. „odróbku” ?

KomentarzeCLOSE
CLOSE