Szpital w Kozienicach wstrzymał przyjęcia nowych pacjentówPowodem wstrzymania przyjęć nowych pacjentów do Szpitala Powiatowego w Kozienicach jest wykrycie w Oddziale Wewnętrznym i Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym ogniska zakażeń COVID-19. Pozytywne wyniki testów otrzymało 11 pracowników szpitala oraz 12 pacjentów. 50 osób czeka na wyniki badań na obecność koronawirusa

W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach trwa ustalanie źródła zakażeń oraz dezynfekcja. Obecnie w placówce prowadzona jest również reorganizacja oddziałów, tak aby odizolować osoby zakażone od pozostałych pacjentów i personelu – mówi zastępca dyrektora szpitala w Kozienicach, dr Witold Wrodycki

Szpital Powiatowy w Kozienicach funkcjonuje, a pacjenci, którzy przebywają w placówce leczeni są bez zmian. Jednak z uwagi na wykrycie ogniska koronawirusa, szpital nie może przyjmować nowych pacjentów – wyjaśnia Wrodycki.

W piątek pobrane zostały wymazy do badań na obecność COVID-19 od 50 osób – personelu i pacjentów. Szpital poinformował o sytuacji koordynatora pogotowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia i poprosił o zapewnienie opieki, kierując do innych placówek osoby, które nie mogą zostać obecnie przyjęte w Kozienicach.

Komentarze