Konkurs na dyrektora Teatru Powszechnego w RadomiuWładze naszego miasta ogłosiły konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Radosława Witkowskiego z dn. 12.04.2019 r. termin zakończenia postępowania został ustalony na 31 lipca br. W konkursie może wystartować obecny dyrektor radomskiego teatru.

Obecny dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu Zbigniew Rybka zarządza palcówką od 2008 roku, a jego kontrakt wygasa z ostatnim dniem sierpnia tego roku. Zbigniew Rybka może jednak wystartować w ogłoszonym konkursie, więc jest zbyt wcześnie, by mówić o ewentualnych zmianach na stanowisku kierowniczym w radomskim teatrze.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Witkowskiego kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego w Radomiu powinni spełniać następujące kryteria:

– mieć wykształcenie wyższe magisterskie z dziedzin artystycznych związanych z teatrem, z zakresu zarządzania w kulturze, filologii, marketingu, finansów;
– posiadać doświadczenie zawodowe i artystyczne: – minimum 5-letni staż pracy w teatrze; – minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sferze kultury, preferowane w instytucjach związanych z teatrem;
– mieć udokumentowaną współpracę artystyczną przy realizacji międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć artystycznych;
znać jeden język obcy kongresowy w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych;
– być niekaranym.

KomentarzeCLOSE
CLOSE