full screen background image

„Lekcje o Mazowszu” – konkurs dla nauczycieliSamorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił trzecią edycję konkursu „Lekcje o Mazowszu”. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także inne osoby związane oświatą i kulturą Mazowsza. W tym roku szkolnym, w związku z 20. rocznicą utworzenia województwa mazowieckiego, tematem przewodnim jest Społeczeństwo Mazowsza. Termin nadsyłania prac upływa 28 marca 2019 r.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej. W tym roku szkolnym, w związku z 20. rocznicą utworzenia województwa mazowieckiego, tematem przewodnim jest Społeczeństwo Mazowsza. Bohaterami lekcji o Mazowszu będą jego mieszkańcy – bardziej lub mniej znane postaci, grupy społeczne i narodowości, żyjące wśród nas, albo już nieobecne.

– To im Mazowsze zawdzięcza swoje dziedzictwo i współczesny wizerunek regionu prężnego i nowoczesnego. Oczekujemy na niebanalne propozycje pedagogiczne oraz ujęcie problematyki konkursowej w różnorodnych perspektywach, np. historycznej, geograficznej, przyrodniczej, etnograficznej, ekonomicznej, socjologicznej. Zależy nam na propozycjach zajęć z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem gier edukacyjnych. Wybrane scenariusze, tak jak w poprzednich edycjach, zostaną opublikowane w formie książki, którą otrzymają wszystkie mazowieckie szkoły i biblioteki. Mamy nadzieję, że publikacja będzie stanowić zachętę i inspirację dla nauczycieli i uczniów do lepszego poznania Mazowsza – tłumaczy Dominika Popielarska z portalu mazovia.pl.

Autorzy najlepszych scenariuszy w każdej kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne:

1) I miejsce – nagroda w wysokości 2 500 zł,
2) II miejsce – nagroda w wysokości 1 500 zł,
3) III miejsce – nagroda w wysokości 1 000 zł.

Przed przystąpieniem do pracy nad scenariuszem organizatorzy zachęcają do lektury:

– scenariuszy nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu „Lekcje o Mazowszu. Scenariusze zajęć edukacyjnych” – wyd. 2017 oraz wyd. 2018 (scenariusze są do pobrania na stronie www.mazovia.pl (zakładka Kultura i turystyka – Lekcje o Mazowszu),
– książki „Mazowsze” autorstwa J. Choińskiej–Miki, M. Kuleszy, K. Miki i W. Morawskiego wydanej w 2011 roku, aktualizowanej w 2018 roku, na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Publikacja zawiera informacje, które mogą stanowić kanwę do scenariuszy,
– kompendium „Mazowsze – ekonomia i gospodarka” wydanym z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2018 r., pod redakcją prof. dr. hab. P. Swianiewicza i dr A. Dąbrowskiej. Wydanie to jest dostępne pod adresem:

Termin nadsyłania prac upływa 28 marca 2019 r. Szczegóły na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie www.mazovia.pl.

Komentarze