Licea – XII i XIII jedną szkołą. Dyrektorzy komentują pomysł fuzji szkółWydział edukacji Urzędu Miejskiego przygotował koncepcję fuzji dwóch radomskich szkół średnich

Chodzi o XIII Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów, mieszczące się przy ulicy 25 czerwca oraz XII Liceum, znajdujące się przy Osiedlowej na Ustroniu, gdzie mieli by trafić uczniowie „trzynastki”.

Propozycję scalenia szkół przedstawiła dyrektorom XII i XIII LO podczas wtorkowego spotkania wiceprezydent Katarzyna Kalinowska, odpowiedzialna za oświatę w mieście.

To dobra decyzja – mówi Radosław Lis, dyrektor XII LO.

Idea jest słuszna, ale społeczność szkolna wolałaby pozostać w centrum miasta – przyznaje Grażyna Mazur, dyrektorka 'trzynastki’.

W obecnym roku szkolnym w obu placówkach utworzono łącznie 13 oddziałów. Siedem w 'trzynastce’ i sześć w liceum na Ustroniu. Ostateczną decyzję w sprawie połączenia szkół podejmą radni.

Komentarze