full screen background image

„Łucznik” i ZDZ będą współpracowaćW siedzibie Fabryki Broni w środę, 13 lutego zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Fabryką Broni „Łucznik” Radom sp. z o.o. i Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, który jest organem prowadzącym dla Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ. Dokument został podpisany w obecności wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza.

Wiceszef MON podkreślił, że porozumienie stwarza nowe możliwości i perspektywy dla uczniów, którzy będą mogli odbywać w Fabryce Broni szkolenia, czy dodatkowe praktyki. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli w przyszłości wiązać się nie tylko z Wojskiem Polskim, ale również z polskim przemysłem obronnym. – To właśnie dla takich zakładów, jak radomska Fabryka Broni współpraca ze szkołami będzie swoistym zapleczem przyszłych kadr – zaznaczył Wojciech Skurkiewicz.

Wiceminister obrony narodowej przypomniał, że od prawie dwóch lat jest realizowany program certyfikowanych klas mundurowych, który jest skonstruowany tak, by na terenie każdego WKU była przynajmniej jedna certyfikowana klasa mundurowa. – Jeżeli taka współpraca byłaby podejmowana również w innych miejscach kraju, to zostałby stworzony niepowtarzalny system możliwości rozwoju dla młodych ludzi, nie tylko w aspekcie wojskowym, ale również w aspekcie współpracy z przemysłem zbrojeniowym. W tym roku na funkcjonowanie certyfikowanych klas mundurowych zostało przeznaczone 4 i pół miliona złotych. W przyszłym roku na ten cel zostaną wyasygnowane podobne fundusze – powiedział Wojciech Skurkiewicz.

Prezes zarządu Fabryki Broni „Łucznik” Radom sp. z o.o. Adam Suliga zaznaczył, że w ostatnim czasie Fabryka Broni bardzo się unowocześniła i przyjęła dużo osób do pracy . – Mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu chcemy dzielić się tym, co mamy z młodzieżą i ze szkołami, ponieważ uważamy, że każdy zakład i każdy przedsiębiorca powinien dokładać się do rozwoju społecznego – powiedział Adam Suliga.

Dyrektor Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ Katarzyna Kołodziejska podziękowała w imieniu społeczności szkolnej za nawiązanie współpracy jednocześnie zaznaczając, że szkoły istnieją od ponad 25 lat, a od 10 lat prowadzą kształcenie w klasach mundurowych.- Współpraca z Fabryką Broni jest ważna dla procesu kształcenia, ponieważ łączy praktykę z edukacją. Dzięki temu uczniowie będą mieli możliwość dostępu do technologii funkcjonujących w nowoczesnym przemyśle – powiedziała Katarzyna Kołodziejska.

– Jednym z celów podpisanego porozumienia jest wspomaganie edukacji uczniów z klas o profilu wojskowym i policyjnym. Będą oni mogli – w miarę możliwości Fabryki Broni – korzystać z pomocy dydaktycznych, dzięki czemu będą poznawać procesy związane m.in. z konstruowaniem broni. Ponadto uczniowie będą mieć możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych w Fabryce Broni. Spółka zamierza również podtrzymywać wzajemne relacje poprzez udział nauczycieli oraz uczniów Szkół imienia 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ w ważnych dla zakładu wydarzeniach – podsumowała Małgorzata Pirosz, specjalista ds. komunikacji i promocji w Fabryce Broni „Łucznik”.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli również uczniowie z klas o profilu innowacja wojskowa, którzy następnie zwiedzili Fabrykę Broni.

Komentarze