„Mazowiecka Policja Ostrzega” przed oszustamiOszustwa finansowe nie tracą na popularności. „Mazowiecka Policja Ostrzega” -to akcja informacyjna ukierunkowana na bezpieczeństwo osób starszych

Ma na celu przeciwdziałanie oszustwom finansowym wobec wszystkich grup wiekowych ale szczególnie seniorów. – Na terenie garnizonu mazowieckiego dokonano 108 oszust na tzw. metodę na wnuczka czy policjanta, w wyniku których straty oszacowana na prawie 3 ml zł – mówi Sylwia Szewczyk, organizator akcji z ramienia Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Grupa docelowa, która została wybrana do udziału w akcji to działkowcy. – W okręgu mazowieckim jest 445 ogrodów działkowych. Populacja, do której skierowany jest ten program to około 100 tys. osób z czego 43% to Mazowszanie powyżej 51 roku życia – dodaje Krzysztof Karczmarski, kierownik delegatury rejonowej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców.

„Mazowiecka Policja Ostrzega” to akcja informacyjna, którą zainicjował Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców.

 

 

foto. Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Komentarze