Mazowsze ponownie dofinansuje mazowieckie zabytkiRuszył nabór wniosków o dotację na prace konserwatorskie czy restauratorskie mazowieckich zabytków. Samorząd Województwa Mazowieckiego na ochronę pomników kultury przeznaczył 6 mln zł. Wnioski można składać do 22 lutego

W ramach dotychczasowych edycji programu dofinansowano już prace przy ponad 250 zabytkach, znajdujących się na terenie Mazowsza. Maksymalna kwota dotacji to 200 tys. zł – mówi Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

O dotację z budżetu Mazowsza mogą starać się osoby będące właścicielem lub posiadaczem budynku, który znajduje się w rejestrze zabytków – informuje Jadwiga Zakrzewska, przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wnioski można złożyć na trzy sposoby: osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, za pośrednictwem poczty lub za pomocą  profilu zaufanego e-PUAP. Wniosek należy dostarczyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej. Informacje o tym, jakie prace konserwatorskie otrzymają dofinansowanie, można znaleźć na stronie mazovia.pl. 

Fot: mazovia.pl

Komentarze