full screen background image
Search

Miasto zabiega o środki z Funduszu Dróg Samorządowych

->

Władze naszego miasta skierowały do Wojewody Mazowieckiego trzy wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwszy z projektów dotyczy budowy układu komunikacyjnego na Wólce Klwateckiej. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 11,8 mln złotych. Drugi projekt zakłada rozbudowę ulic Piwnej i budowę ulicy Zgodnej wraz z budową miejsc postojowych, gdzie wartość kosztów kwalifikowanych sięga 5,5 mln złotych. Trzeci z projektów dotyczy przebudowy ulicy Małęczyńskiej za 2,5 miliona złotych.

– To trzy ważne dla miasta projekty. Na Wólce Klwateckiej planujemy utworzenie strefy przemysłowej i to teren, który wymaga odpowiedniego przygotowania. Duże gospodarcze znaczenie ma także przebudowa ulicy Małęczyńskiej, która jest drogą dojazdową do wielu radomskich firm. Z kolei na przebudowę ulic Zgodnej i Piwnej od wielu lat czekają mieszkańcy tej części miasta. Chcemy poprawić komfort ich codziennego życia, a jednocześnie planujemy budowę miejsc postojowych, które będą mogły służyć obsłudze komunikacyjnej przyszłego Radomskiego Centrum Kultury czy bulwarów nad Mleczną – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Zgodnie z zasadami naboru wniosków, Radom jako miasto na prawach powiatu mógł złożyć trzy projekty. Te, które zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach Funduszu, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym minimalny poziom dofinansowania zadania wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych.

Źródło: UM Radom

Komentarze