Mieszkańcy ulicy Klwateckiej protestują„Pozwólcie nam budować!”

Przed radomskim ratuszem 25 października protestowali mieszkańcy ul. Klwateckiej. Sprzeciwiają się przeciwko projektowi planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Według mieszkańców, wielu z nich praktycznie to pozbawi możliwości budowy domów na swoich działkach. O sytuacji mówi jedna z mieszkanek Anna Orzechowska:

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej, miał zostać poruszony problem, z którym borykają się mieszkańcy ul. Klwateckiej. Ze względu na niejasności został on zdjęty z obrad. Temat powróci na kolejnej sesji.

Komentarze