Mniej zawartych małżeństw w 2020 roku – powodem pandemiaW 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu udzielił mniej małżeństw niż w roku poprzednim. Najczęstszym powodem zmiany terminu ślubu był brak możliwości zorganizowania wesela z uwagi na obowiązujące obostrzenia

W 2020 roku w Radomiu zawarto o 350 mniej małżeństw niż rok wcześniej. Na ślubnym kobiercu stanęło 760 par, z czego 450 było ślubami wyznaniowymi. Pozostałe zawierane związki małżeńskie to tak zwane śluby cywilne. Mówi Małgorzata Milewska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu 

Czterdzieści pięć ślubów, wpisanych do rejestru Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu zostało zawartych poza granicami Polski. Dwanaście osób poślubiło cudzoziemców.

W mijającym roku zanotowano znaczny spadek zawieranych małżeństw.

– Dla porównania rok 2019 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radomiu zakończył się liczbą 1110 małżeństw – wyjaśnia Milewska.

Mniejsza liczba zawieranych małżeństw najczęściej spowodowana była, z uwagi na obowiązujące obostrzenia, brakiem możliwości zorganizowania wesela.

Komentarze