Nagroda dla Innowacji w Polityce 2019 – zgłoszeniaRuszyła kolejna edycja konkursu Nagrody dla Innowacji w Polityce 2019  organizowanego przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. W konkursie zostaną wyróżnieni politycy odpowiedzialni za realizację projektów, które wnoszą nowe prekursorskie rozwiązania, podnoszące poziom życia Europejczyków. W poprzednich edycjach europejskie nagrody otrzymały dwa polskie projekty m.in. „Gdański model integracji imigrantów” zgłoszony przez śp. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Termin składania wniosków upływa 15 lipca br. 

Nagrody dla Innowacji w Polityce są wyróżnieniem dla najodważniejszych i najbardziej sprawdzonych projektów społeczno-politycznych w Europie. Jury składające się z ponad 1000 obywateli europejskich z około 40 krajów wybiera 80 finalistów i 8 zwycięzców w 8 kategoriach spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Nominować projekt może każdy obywatel. W tym roku ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 4 grudnia w Berlinie.

Nominowani politycy oraz każdy z obywateli ze wszystkich 47 państw członkowskich Rady Europy są zaproszeni do zgłaszania inicjatyw i projektów politycznych, które skutecznie przełamują bariery w liberalnej demokracji. Jesienią 2019 r. wszystkie zgłoszone projekty zostaną ocenione przez jury złożone z ponad 1000 obywateli z całej Europy. Każdy (od 16 roku życia) może ubiegać się o członkostwo w jury.

Wśród laureatów konkursu są zarówno inicjatywy lokalne, jak i projekt przewodniczącego Komisji Europejskiej. W poprzednich edycjach europejskie nagrody otrzymały dwa polskie projekty. W 2017 roku w kategorii Jakość Życia wygrał „Wideotlumacz.pl – tłumacz języka migowego w zasięgu ręki”, zgłoszony przez Piotra Kowalskiego z Łodzi, zaś w 2018 roku „Gdański model integracji imigrantów” zgłoszony do kategorii „Prawa Człowieka” przez Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.

Inicjatywa Nagrody dla Innowacji w Polityce ma na celu rozwój i wzmocnienie innowacyjnej polityki demokratycznej i administracji publicznej w Europie. W tym celu, wyróżniające się euopejskie projekty polityczne są identyfikowane i nagradzane w 8 kategoriach. Wiedza na temat najlepszych praktyk może być następnie wykorzystana przez inne podmioty w polityce, a także przez społeczeństwo obywatelskie – niezależnie od przynależności partyjnej, stanowiska lub regionu.

Wszyscy finaliści zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród w Berlinie, 4 grudnia. Na uroczystej gali w TIPI w Kancelarii Federalnej spodziewanych jest 500 gości z całej Europy.

Nominować projekty można na stronie: https://www.innovationinpolitics.eu/pl/project-nominate

Aby zostać jurorem należy wypełnić zgłoszenie pod adresem: https://www.innovationinpolitics.eu/pl/juror-submit

O nagrodach „Innowacja w Polityce” (Innovation in Politics Awards)

Europejskie Nagrody Innowacje w Polityce (Innovation in Politics Awards) przyznawane są co roku przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. Zwycięzcy są wybierani przez jury z 47 krajów Rady Europy. Nagroda jest poświęcona stałemu rozwojowi i wzmacnianiu innowacyjnej polityki demokratycznej i administracji publicznej w Europie. Wyróżnia ona innowacyjne i odważne projekty ze sfery politycznej, które mogą służyć jako dobre praktyki dla wszystkich krajów europejskich.

Instytut Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Institute)

Instytut działa w 14 krajach Europy (Austria, Belgia, Bułgaria, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Litwa, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania), jego główna siedziba znajduję się w Wiedniu, w Austrii. Inicjatywę wspiera w ramach partnerstwa wiele renomowanych think tanków i fundacji w Europie: Act.Now w Wiedniu, Das Progressive Zentrum w Berlinie, Dublin City University, Bułgarska Szkoła Polityki, EuropaNova w Paryżu, Europejskie Forum Alpbach. W Polsce pracuje z nami Centrum Stosunków Międzynarodowych, Stowarzyszenie 61, ośrodek THINKTANK, Szkoła Liderów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Kongres Kobiet oraz Aśoka.

Komentarze