Nagroda Gombrowicza – zgłoszeniaDo końca stycznia 2021 roku można przesyłać zgłoszenia do szóstej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. W tej edycji, oprócz przyznania nagrody finansowej w wysokości 40 tys. złotych, kapituła wskaże też osobę, która w ramach rezydencji literackiej spędzi miesiąc w miejscowości Vence na południu Francji

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest za debiut, rozumiany w nieco szerszym kontekście: jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim.

Książki opublikowane w 2020 roku mogą zgłaszać do konkursu wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły.

Zgłoszenia, wraz z dziewięcioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do 31 stycznia na adres:

Muzeum Witolda Gombrowicza
Wsola, ul. W. Gombrowicza 1
26-660 Jedlińsk
z dopiskiem „Nagroda”

W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

  • imię i nazwisko autora, a jeśli książka napisana jest pod pseudonimem – również prawdziwe imię i nazwisko,

– tytuł książki,

  • nazwa, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu i adres email) osoby lub instytucji zgłaszającej.

 

Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze pięcioro nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2021. Laureata (lub laureatów) nagrody poznamy we wrześniu 2021 r.

Nagroda główna wynosi 40 tys. złotych. Od dwóch edycji również nominowani do Nagrody Gombrowicza otrzymują nagrodę finansową, po 2 tys. złotych.

Dodatkowym wyróżnieniem, które zostanie przyznane po raz pierwszy w tej edycji jest rezydencja literacka. Wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz.

Honorowy Patronat nad nagrodą sprawuje Rita Gombrowicz.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza ustanowiona została przez samorząd Radomia w 2015 roku. Rok później została wręczona po raz pierwszy. W skład kapituły nagrody wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński.

W dotychczasowych pięciu edycjach do nagrody zgłoszono ponad 400 książek. W pierwszej edycji kapituła podzieliła nagrodę pomiędzy dwoje laureatów. Zostali nimi: Weronika Murek oraz Maciej Hen. W kolejnych edycjach nagradzani byli: Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund oraz Barbara Sadurska.

Gala wręczenia nagrody odbywa się w Radomiu podczas festiwalu Opętani Literaturą.

Więcej informacji i regulamin nagrody można znaleźć na stronie www.nagrodagombrowicza.pl.

 

Fot. Muzeum Witolda Gombrowicza

KomentarzeCLOSE
CLOSE