Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza – zgłoś książkęJeszcze przez kilka dni można zgłaszać książki do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. W tym roku nagroda zostanie przyznana po raz piąty

Dotychczas do konkursu zgłoszono ponad 300 książek.

– Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda w wysokości 40 000 złotych przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną, w języku polskim – tłumaczy Tomasz Tyczyński, kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

W tej edycji organizatorzy czekają na zgłoszenia książek wydanych w 2019 roku.

Laureata wybierze Kapituła, w skład której wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem jest Tomasz Tyczyński.

Książki do konkursu mogą zgłaszać autorzy, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, członkowie Kapituły.

Książki debiutantów można zgłaszać do 31 stycznia 2020 roku, pod adresem:

Muzeum Witolda Gombrowicza
ul. W. Gombrowicza 1, Wsola
26-660 Jedlińsk
z dopiskiem: „Nagroda”

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:

– 9 egzemplarzy książki,
– imię i nazwisko autora, a jeśli książka napisana jest pod pseudonimem – również prawdziwe imię i nazwisko,
– tytuł książki,
– nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu i adres email) osoby lub instytucji zgłaszającej.

W czerwcu 2020 kapituła ogłosi pięcioro nominowanych, zaś we wrześniu odbędzie się finał Nagrody i poznamy nazwisko laureata. Wręczeniu nagrody towarzyszy festiwal OPĘTANI LITERATURĄ.

Od IV edycji wyróżnienie w wysokości 2000 zł otrzymują wszyscy nominowani do Nagrody.

Wszelkie pytania można kierować do Tomasza Tyczyńskiego, sekretarza Kapituły: t.tyczynski@nagrodagombrowicza.pl

Więcej informacji o nagrodzie i regulamin na stronie:
www.nagrodagombrowicza.pl
www.muzeumgombrowicza.pl

KomentarzeCLOSE
CLOSE