full screen background image
Search

Nagroda Literacka Miasta RadomiaJeszcze przez kilka dni można zgłaszać książki do Nagrody Literackiej Miasta Radomia. O nagrodzie rozmawialiśmy w Gościem Radia Radom – Anną Skubisz-Szymanowską, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Z gościem rozmawiała Małgorzata Pawlak.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września.

 

Nagroda Literacka Miasta Radomia przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Radomia w cyklu dwuletnim za wydawnictwa związane z miastem lub regionem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora w dwóch kategoriach:
– książka literacka (np. poezja, proza, dramat, literatura faktu),
– książka naukowa/popularnonaukowa (np. monografie, biografie, opracowania historyczne i inne).

 

Do Nagrody można zgłaszać książki wydane po raz pierwszy nie wcześniej niż w roku poprzednich Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych, czyli w 2015 roku.
Książka do nagrody może być zgłoszona tylko raz.

 

Wniosek o przyznanie Nagrody można pobrać ze strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu (www.mbpradom.pl).

Należy go złożyć osobiście lub przesyłać pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna, Piłsudskiego 12, 26-600 Radom
Do wniosku należy dołączyć 6 egzemplarzy książki. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września.

W skład jury tegorocznej Nagrody Literackiej Miasta Radomia weszli:

Przewodniczący – dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
Członkowie: dr Adam Duszyk, Zbigniew Kruszyński, Sebastian Równy, dr Anna Spólna, Tomasz Tyczyński.

Nagroda Literacka Miasta Radomia zostanie wręczona w grudniu 2017 roku, podczas VI Radomskich Targów Wydawnictw Regionalnych.

Wartość Nagrody wynosi 10 000 zł w każdej kategorii.

Komentarze