Nagroda za Społeczne Działania Twórcze dla dwóch radomianNagrody Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej przyznane. Laureatami konkursu za Społeczne Działania Twórcze zostało m.in. dwóch radomian: pomysłodawca Radomskiej Inicjatywy Oberkowej- Czesław Pióro oraz założyciel Radomskiego Towarzystwa Retrocyklistów „Sprężyści”- Łukasz Wykrota.

Tegoroczna Nagroda Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze, w związku z pilotażowym charakterem programu, była dedykowana wyłącznie osobom działającym w subregionie radomskim. Do konkursu mogli zgłaszać się animatorzy, edukatorzy oraz mieszkańcy Ziemi Radomskiej realizujący działania w obszarze kultury na rzecz lokalnej społeczności.

Celem konkursu było wyłonienie wyróżniających się animatorów, edukatorów lub innych osób prowadzących działania w obszarze kultury działających zgodnie z duchem Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz budowanie relacji ze środowiskiem kulturalnym.

Kapituła konkursowa wyłoniła 6 laureatów Nagrody Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze. – To osoby, których praca i postawa wpływa na rozwój twórczych społeczności w subregionie radomskim i najpełniej oddaje ideę edukacji kulturalnej jaką chce promować MPEK – stwierdzili organizatorzy konkursu.

Nagrody za Społeczne Działania Twórcze otrzymali:

– Małgorzata Sęk (Dwór w Rzucowie)
– Wioleta Fijałkowska (Zespół Guzowianki)
– Łukasz Wykrota (Radomskie Towarzystwo Retrocyklistów „Sprężyści”)
– Piotr Piasta (działania twórcze w Brudnowie)
– Renata Brzezińska (Stacja Kultura w Jedlni Letnisko)
– Robert Czesław Pióro (Radomska Inicjatywa Oberkowa)

Laureaci otrzymali nagrody finansowe w wysokości 4 tys. zł.

Wręczenie Nagród nastąpi 10 grudnia br. w Warszawie.

Komentarze