Najładniejsza Gminna Pisanka Wielkanocna„Najładniejsza Gminna Pisanka Wielkanocna” to konkurs do udziału w którym zaprasza Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Cel konkursu: celem konkursu jest kultywowanie tradycji pisankarskich gminy Lipsk i propagowanie wiedzy na ten temat oraz rozwój działań artystycznych.

Zasady uczestnictwa

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z terenu gminy Lipsk (do 18 lat) oraz osoby dorosłe, które nie zajmują się „zawodowo” wykonywaniem pisanek. Pod nazwą „zawodowo” organizator rozumie – pisankarzy, którzy od wielu lat wykonują pisanki w dużych ilościach na zamówienia i uczestniczą w jarmarkach i targach sztuki ludowej.

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć – od 3 szt. (dzieci młodsze do lat 13) do 5 szt. pisanek (młodzież pow. 13 lat i osoby dorosłe), wykonanych tradycyjną metodą batikową – do MGOK-u w Lipsku, ul. Rynek 23, do 9 kwietnia.

Pisanki oceniane będą w różnych kategoriach wiekowych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszenia i dostarczenie jej wraz z pisankami do M-GOK. Karta do pobrania na stronie internetowej MGOK-u lub do wypełnienia na miejscu w placówce.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2021 r. O dokładnej dacie poinformujemy uczestników konkursu w terminie późniejszym.

Komentarze