Namaluj ogród – wygraj „działkę”Dzieci i młodzież, którzy lubią przyrodę oraz plastykę, mogą wziąć udział w konkursie plastycznym Ogród jak malowany. Zgłoszenia już można nadsyłać

Do udziału w konkursie zapraszają MOK „Amfiteatr” i Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu.

-Chcemy poznać Wasze pomysły na wygląd wymarzonego, idealnego ogrodu. Mamy nadzieję, że wspólny ogród na Obozisku upiększy naszą okolicę i będzie początkiem owocnej współpracy z mieszkańcami Radomia. Zachęcamy uczestników do wspólnego tworzenia prac plastycznych, które z pewnością zainspirują społeczność lokalną przy zakładaniu pierwszego w Radomiu wspólnego ogrodu sąsiedzkiego – mówi Hubert Kaczmarczyk, koordynator projektu.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych z członkami rodziny: rodzicami, opiekunami, rodzeństwem lub/i dziadkami. Autorami prac powinny jednak być dzieci i młodzież.

Familijny Konkurs Plastyczny „Ogród jak malowany” jest podzielony na trzy kategorie:

– Uczniowie w wieku 3-6 lat
– Uczniowie w wieku 7-14 lat
– Uczniowie w wieku 15-16 lat

– Do udziału w konkursie zgłaszają się nauczyciele szkół oraz instytucji, których uczniowie wyrażą chęć wspólnej z nami zabawy; zgłoszenia mogą także dokonywać pełnoletni opiekunowie lub rodzeństwo. Przy zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, do której uczęszcza dziecko – dodaje koordynator.

Maksymalny format prac to A2. Technika: dowolna. Rysunki, wyklejanki, grafiki, kolaże etc. przedstawiające wymarzony ogród, można nadsyłać do 16 maja 2018 r.

Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz z pełną nazwą szkoły, do której uczęszcza autor i dostarczyć do MOK „Amfiteatr przy ul. Parkowej 1 lub Kuźni Artystycznej przy ul. Daszyńskiego 5.

Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Gala laureatów i wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 26 maja podczas „Obiadu sąsiedzkiego w ogrodzie”.

Szkoły lub opiekunowie, którzy chcą zgłosić swojego podopiecznego do konkursu „Ogród jak malowany” powinny się skontaktować pod adresem na mail: hubert.kaczmarczyk@amfiteatr.radom.pl

Nagrodą główną w konkursie – Ogród jak malowany – jest akt własności działki ogrodniczej w formie przenośnego ogródka workowego, specjalnie przystosowanego do uprawy roślin jadalnych.

Komentarze