Narodowy Spis Powszechny- w Radomiu brakuje rachmistrzówPrezydent Miasta, Radosław Witkowski ogłosił nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

Kandydaci odbędą zdalne szkolenie, a także zdadzą egzamin. Tak Radom wyłoni 89 osób – rachmistrzów spisowych. O warunkach , jakie muszą spełnić zainteresowani mówi sekretarz miasta, Michał Michalski:

Możliwe jest dokonanie samospisu poprzez stronę internetową spis.gov.pl. Akcja potrwa do końca września.

Komentarze