Narysuj ulubione zwierzątkoDzieci z klas I-III szkół podstawowych z Radomia i powiatu radomskiego mogą wziąć udział w konkursie plastycznym Moje ukochane zwierzątko. Prace należy nadsyłać do 30 września.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną dowolną techniką w formacie A4. Praca powinna przedstawiać najciekawsze lub najdziwniejsze zwierzę żyjące na ziemi. Na odwrocie należy umieścić dokończone zdanie: „Moim ulubionym zwierzęcym bohaterem literackim jest…”

Prace należy podpisać: imieniem i nazwiskiem autora, podać jego wiek, telefon kontaktowy do rodzica, klasę i szkołę, do której uczęszcza, a następnie przesłać je lub dostarczyć osobiście do filii nr 16 MBP w Radomiu (ul. Barycka 2, 26-600 Radom) do soboty, 30 września.

Nadesłane prace będzie oceniała komisja powołana przez organizatorów.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania, które odbędzie się w środę, 4 października o godzinie 16, w siedzibie filii nr 16 MBP w Radomiu, ul. Barycka 2.

Najlepsze prace będzie można oglądać na wystawie w bibliotece.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy filii nr 16 MBP w Radomiu, ul. Barycka 2, tel. 48 360 51 95,
e-mail: filia16@mbpradom.pl

Komentarze