Nowy dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony TerytorialnejPułkownik Witold Bubak został nowym dowódcą 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przekazanie obowiązków pomiędzy dotychczasowym dowódcą pułkownikiem Przemysławem Owczarkiem a nowym dowódcą odbyło się w środę, 30 grudnia w Warszawskim Rembertowie

Od lewej: płk Witold Bubak, gen. Wiesław Kukuła i płk Przemysław Owczarek

Pułkownik Witold Bubak urodził się 26 października 1972 roku w Mogilnie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Bema w Toruniu. Po ukończeniu szkoły oficerskiej rozpoczął służbę w 22 Dywizjonie Artylerii Mieszanej na stanowisku dowódcy plutonu. Następnie rozpoczął służbę w 22 Batalionie Piechoty Górskiej zajmując kolejno stanowiska: dowódcy kompanii, oficera sekcji i szefa sztabu batalionu. W 2010 roku rozpoczął służbę w Dowództwie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie na stanowiskach szefa sekcji rozpoznawczej oraz szefa sekcji WF i sportu. Od 2016 roku pełnił służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych jako starszy specjalista w Wydziale Szkolenia Ogólnowojskowego. Trzy miesiące później objął dowodzenie 24 Batalionem Lekkiej Piechoty OT w Chełmie. W 2017 roku otrzymał stanowisko szefa sztabu 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej a rok później mianowany został zastępcą dowódcy 3 PBOT.
W połowie 2020 roku rozpoczął służbę w Dowództwie WOT na stanowisku Szefa Taktycznego Centrum Operacyjnego. Płk Bubak 31 grudnia 2020 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej został dowódcą 6 Mazowieckiej Brygady OT.

To niejedyna zmiana w dowództwie 6 MBOT. Stanowisko zastępcy dowódcy zajął radomianin, ppłk Łukasz

ppłk Łukasz Baranowski

Baranowski – dotychczasowy dowódca 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu. Pod dowództwem ppłk. Baranowskiego batalion, pomimo krótkiego okresu funkcjonowania, stał się bardzo prężnie działającą formacją na Ziemi Radomskiej.

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku i 65 blp w Pomiechówku.

Pierwszym dowódcą 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej był płk Tomasz Białas, który objął stanowisko 1 lica 2017 roku. Od 15 stycznia 2018 roku do 27 września 2019 roku 6MBOT dowodził płk Grzegorz Kaliciak. Z dniem 27 września 2019 roku stanowisko objął płk Przemysław Owczarek. Od 31 grudnia 2020 funkcję tę pełnił będzie płk Witold Bubak.

Komentarze