Dr Adam Duszyk wicedyrektorem „Malczewskiego”Historyk dr Adam Duszyk został nowym zastępcą dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Uchwałę, w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego. Odwołał jednocześnie z funkcji dotychczasową zastępczynię dyrektora muzeum Halinę Styczeń.

Dr Adam Duszyk to jeden z najbardziej znanych radomskich historyków i nauczyciel w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego. Jest także działaczem społecznym i popularyzatorem historii Radomia. W Muzeum im. Jacka Malczewskiego pracował w Dziale Historii.

Słuchaczom Radia Radom znany z magazynu Portrety Radomian, gdzie przypomina postaci zasłużone dla naszego miasta.

KomentarzeCLOSE
CLOSE