Odnowiona siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu oficjalnie otwartaDziś w Pionkach odbyło się uroczyste otwarcie odrestaurowanej siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu. Dawna willa dyrektora naczelnego Państwowej Wytwórni Prochu cieszy nie tylko świetnym wyglądem. Odnowione przestrzenie staną się zapleczem nowych aktywności integrujących mieszkańców. Całość zadania kosztowała aż 4,5 mln zł.

Zabytkowa willa w Pionkach odzyskała dawną świetność. Dzięki modernizacji udało się przywrócić klasyczny, barokowy wygląd budynku. Zmodernizowane zostały wszystkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz elewacja biblioteki. Wymieniono również okna i drzwi. Gruntowny remont przeszły także pomieszczenia wewnętrzne, zamontowano windę i podjazd dla niepełnosprawnych. Wokół budynku powstały ciągi pieszo-jezdne oraz zamontowano iluminację zewnętrzną.

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu w okresie od 20 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. realizowała projekt pn.: „PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RADOMSKIEJ 7 W PIONKACH SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było nadanie nowego wyglądu budynkowi. Odnowiona przestrzeń ma służyć aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców. Biblioteka planuje realizować dodatkową działalność taką jak wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii oraz sztuki ludowej. Organizowane będą również spotkania z artystami, koncerty muzyczne, a także projekcje filmowe i wieczory poezji

Całkowita wartość projektu „Przebudowa i Zagospodarowanie Nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach Szansą na Aktywizację i Integrację Społeczną” wyniosła 4,5 mln zł. Zarząd województwa mazowieckiego na ten cel przyznał dotację unijną w ramach RPO WM 2014-2010, w wysokość aż 3,3 mln zł.

Foto: bibliotekapedagogiczna.pl

KomentarzeCLOSE
CLOSE